Home / Uncategorized / Аймгийн засаг даргын баталсан “ҮЕР УСНЫ ОСЛООС СЭРГИЙЛЭХ НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ УДИРДАМЖ”-ийн дагуу Онцгой байдлын газартай хамтран голын эргээр хяналт шалгалт хийж, үер усны аюулаас сэрэмжлүүлэн анхааруулга өгч ажиллаж байна.

Аймгийн засаг даргын баталсан “ҮЕР УСНЫ ОСЛООС СЭРГИЙЛЭХ НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ УДИРДАМЖ”-ийн дагуу Онцгой байдлын газартай хамтран голын эргээр хяналт шалгалт хийж, үер усны аюулаас сэрэмжлүүлэн анхааруулга өгч ажиллаж байна.

About root

Check Also

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОРИ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “УР ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ СОРИЛД” БОШЛ-ЫН ХАМТ ОЛОН АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО.