Home / Uncategorized / ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОРИ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “УР ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ СОРИЛД” БОШЛ-ЫН ХАМТ ОЛОН АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО.

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОРИ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЭРСДЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТӨВӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “УР ЧАДВАРЫГ ҮНЭЛЭХ СОРИЛД” БОШЛ-ЫН ХАМТ ОЛОН АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО.

About root

Check Also

Аймгийн засаг даргын баталсан “ҮЕР УСНЫ ОСЛООС СЭРГИЙЛЭХ НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ УДИРДАМЖ”-ийн дагуу Онцгой байдлын газартай хамтран голын эргээр хяналт шалгалт хийж, үер усны аюулаас сэрэмжлүүлэн анхааруулга өгч ажиллаж байна.