About root

Check Also

Аймгийн засаг даргын баталсан “ҮЕР УСНЫ ОСЛООС СЭРГИЙЛЭХ НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ УДИРДАМЖ”-ийн дагуу Онцгой байдлын газартай хамтран голын эргээр хяналт шалгалт хийж, үер усны аюулаас сэрэмжлүүлэн анхааруулга өгч ажиллаж байна.